383 Area Code BBSes Through History

MAP OF THE 383 AREA CODE
383-210-0241
Palantir of Orthanc
(1995)
Eugene Ivanov
383-210-1915
Cardinal HQ, West Siberian Net
(1995)
Oleg Shurpikov, serge terekhov
383-210-1970
Dark World
(1995)
Anatoly Shiroglazow
383-210-2208
Starlight Node
(1995)
Eugene Aleynikov
383-210-2861
Va Bank
(1995)
Vitaly Bezrodnykh
383-210-3128
ElDis(1)
(1995)
Andrey Vokhmianin
383-210-3185
ElDis(2)
(1995)
Andrey Vokhmianin
383-210-3214
MultyMetriX
(1995)
Andrew Glotov
383-210-3368
Trainer
(1995)
Alexandr Lopatin
383-220-4111
Binary Fortress
(1995)
Paul Malyavko
383-220-4886
Wizard
(1995)
Sergei Plaksienko
383-221-2975
dA C00L W0RLD
(1995)
MaX Brashenko
383-221-3825
Twin Father
(1995)
Victor Cheblukov
383-221-7572
DIP Courier
(1995)
Alex Loginov
383-222-1789
ROSE
(1995)
Sergey Romanenko
383-223-1688
HOME Laboratory
(1995)
Tim Litvinov
383-223-1848
Crazy Teacher
(1995)
Ivan Sharov
383-223-9743
Data Gate
(1995)
Eugene Minkevitch
383-224-8946
Granch BBS
(1995)
Max Khon
383-228-4764
Spider's Nest
(1995)
Tim Gassan
383-229-8126
NskEnergo
(1995)
Oleg Slobodchikov
383-232-2253
Contact HQ
(1995)
Yura Svetlanov
383-232-2831
SAS System BBS
(1995)
Vladimir Plotnikov
383-232-5758
The Last Homely House
(1995)
Alex Bashelkhanov
383-232-9251
Phantom
(1995)
Alex Mark
383-235-0777
Remote Universe
(1995)
Vadim Smirnov
383-235-1154
Intel Support Site BBS
(1995)
Nikolay Buslaev
383-235-1241
IFShop BBS
(1995)
Serge Lugovoy
383-235-2475
Private Station
(1995)
Andrey Pavlov
383-235-4931
Felis Chaus
(1995)
Oleg Mazurow
383-235-4939
Moomie's Valley
(1995)
Igor Shelomov
383-235-5266
Yet Another Lion's Hole
(1995)
ilya levochkin
383-239-1140
HELIUM
(1995)
Konstantin Gilyov
383-239-7512
Stealth Voice Station
(1995)
Maxim Nikitin
383-240-0213
Another Force
(1995)
Vadim Galkov
383-243-2721
Fox Tracks
(1995)
Eugene Muzychenko
383-244-7947
Home of Angel's
(1995)
Alex Ashmarin
383-248-6427
AmxCentre
(1995)
Sergei Podstrigailo
383-249-4692
HS Group
(1995)
Walera Ivanichkin
383-266-6538
SibNet
(1995)
Vjacheslav Shibanov
383-266-9505
Salut
(1995)
Oleg Shurpikov
383-267-0507
Electronics & Computers
(1995)
Sergey Yamshanov
383-268-1069
PsyXo BBS
(1995)
Iluxa Kravchenko
383-276-7406
C++ Sweet Home
(1995)
Dmitriy Mihantyev
383-279-4910
Howard Duck
(1995)
Maxim Aleynikov
383-291-7086
DIDAKTIK
(1995)
Alexey Morozov
383-291-8712
Vital System
(1995)
Elena Zabolotnaja
47 Sysops currently listed.
47 BBSes Listed.